Tất cả sản phẩm

bán Magnesium carbonate, magie cacbonat, MgCO3

Tên hóa học: Magnesium carbonate, magie cacbonat Công thức: MgCO3 Ngoại quan: dạng bột mầu trắng Đóng gói: 20kg/ bao Xuất xứ: trung Quốc Ứng dụng: MgCO3 được sử dụng trong sản xuất...

bán Axit terephthalic, Terephthalic acid. para-Phthalic acid, C8H6O4

Tên hóa học: Axit terephthalic Tên khác: 1,4-dicarboxybenzene; 1,4-phthalicacid; Acide terephtalique; acideterephtalique; acideterephtalique (tiếng pháp); Benzen-p-dicarboxylic axit ; Kyselina tereftalova; Kyselina terftalova. 1,4-Benzenedioic acid. Benzene-1,4-dioic acid. Terephthalic acid. para-Phthalic acid. TPA. PTA. BDC...

bán kali sorbat, Cốm bảo quản Potassium sorbate, C6H7KO2

Tên hóa học: kali sorbat Công thức: C6H7KO2 Tên khác: Kalium sorbate, Cốm bảo quản, Kali sorbate, Potassium sorbate Xuất xứ: ...

bán Dầu thông, bán tinh dầu thông, bán Pine oil

Tên hóa học: Dầu thông Tên khác: Tinh dầu thông, Yarmor Công thức: hỗn hợp Ngoại quan: chất lỏng vàng nhạt ...

bán Ammonium Molybdate, Amoni molipdat, bán (NH4)6Mo7O24

Tên hóa chất: Amoni molybdat Tên thường gọi: • Ammonium Molybdate, Molybdic acid hexammonium salt tetrahydrate; ammonium molybdate tetrahydrate;ammonium heptamolybdate, tetrahydrate; Ammonium paramolybdate. Công thức phân tử: (NH4)6Mo7O24 Ngoại quan:...

bán sodium benzoate, Chất chống nấm mốc natri benzoat, NaC6H5CO2

Tên hóa học: natri benzoat Công thức: NaC6H5CO2 Tên khác: Chất chống mốc, Benzoate Sodium, Benzoate of soda, benzoate natri, benzoate Na, E211, benzoat natri Ngoại quan: • Benzoate ở...

bán Kali bromat, bán Potassium bromate, bán KBrO3

Tên hóa học: Kali bromat Tên khác: Potassium bromate(V), Bromic acid, potassium salt, Potassium bromate Công thức: KBrO3 Ngoại quan: Dạng tinh thể trắng hoặc bột. Đóng gói: 25kg/ thùng Xuất...

bán NaClO3, bán Natri clorat, bán Sodium chlorate

Tên hóa học: Natri clorat Tên khác: Sodium chlorate(V), Sodium chlorate Công thức: NaClO3 Xuất hiện: dạng bột tinh thể trắng Đóng gói: 25kg/bao Xuất xứ: Trung Quốc ...

kali clorat, Potassium chlorate, KClO3

Tên hóa học: kali clorat Tên khác: Potassium chlorate, chlorate kali, Kali chlorate, Potcrate Công thức: KClO3 Đóng gói: 25kg/ bao ...

bán KClO3, bán Potassium chlorate, bán kali clorat,

Tên hóa học: kali clorat Tên khác: Potassium chlorate, chlorate kali, Kali chlorate, Potcrate Công thức: KClO3 Đóng gói: 25kg/ bao ...

axit photphoric, Phosphoric Acid, H3PO4

Tên hóa học: axit photphoric Công thức phân tử: H3PO4 Tên thường gọi: • Hydrogen phosphate; o-Phosphoric acid; Acide Phosphorique Acido Fosforico; Fosforzuuroplossingen; Ortho-phosphoramide; Phosphorsaeureloesungen; White Phosphoric Acid; Orthophosphorsäure;...

bán kali ferricyanide, bán Potassium ferricyanide, bán K3Fe(CN)6 

Tên hóa chất: kali ferricyanide Tên khác: Kalium hexacyanoferrate ; đỏ prussiate bồ tạt ; Kali hexacy , Kalium hexacyanoferrate , Red prussiate of Potash, Potassium hexacyanoferrate(III), Prussian red, Potassium ferricyanide Công...