+ Phụ Gia Thức Ăn Chăn Nuôi

bán Natri Selenite, Sodium Selenite, Na2SeO3

Tên hóa học: Natri Selenite Tên khác: Sodium Selenite Công thức: Na2SeO3 Ngoại quan: dạng bột màu trắng Xuất xứ: Trung...

bán oxytetracycline hydrochloride, Oxytetracycline HCL, C22H25ClN2O9

Tên hóa học: oxytetracycline hydrochloride Tên khác : Oxytetracycline HCL Công thức: C22H24N2O9. HCl, C22H25ClN2O9 Ngoại quan: dạng bột màu vàng Đ óng gói: 25kg/ thùng Xuất xứ: Trung Quốc Ứng dụng: kháng...

bán Kẽm sunphat, Zinc Sulphate, Zinc sulfate, ZnSO4

Tên hóa học: Kẽm sunphat Tên khác: zinc sulfate mono, Zinc Sulphate, White vitriol, Zinc sulfate Công thức: ZnSO4.H2O Ngoại quan: dạng bột (...

bán mangan sunphat, Manganese Sulfate, MnSO4

Tên hóa học: mangan sunphat Công thức: MnSO4 Tên khác: Manganese Sulfate, Manganese(II) sulfate Số CAS: 7785-87-7; 10034-96-5 (monohydrate), 10101-68-5 (tetrahydrate) ...

bán Tricanxi photphat, Tricalcium phosphate, Ca3(PO4)2

tên hóa học: Tricanxi photphat Công thức: Ca3(PO4)2 Tên khác: Tricalcium phosphate, Tricalcium orthophosphate; tertiary calcium phosphate, Tricalcium bis(phosphate) Thành phần phần trăm: Ca 38,76%, 41,26% O, P 19,97% ...

bán Choline Chloride, clorua choline, biocolina, lipotril, C5H14ClNO

Tên hóa học: Choline Chloride Tên khác: hepacholine, biocolina, lipotril. 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, (2-hydroxyethyl)trimethylammonium chloride Công thức: C5H14ClNO, [HOCH2CH2N(CH3)3]Cl Ngoại quan: tinh thể trắng hoặc vàng nâu, với mùi cá và hấp thụ...

bán bột nở nabica, natri bicacbonat, Sodium bicarbonate, NaHCO3

Tên hóa học: natri hidrocacbonat, natri bicacbonat Công thức: NaHCO3 Tên gọi khác: Sodium bicarbonate, Baking soda; Sodium acid carbonate; Sodium Hydrogen Carbonate; Carbonic acid monosodium salt; carbonic acid sodium salt (1:1); monosodium...

bán Đường Glucose, Dextrose monohydrate, C6H12O6

Tên hóa học: Dextrose, Glucose Công thức: C6H12O6 Tên gọi khác: gluco, Glucose, D-Glucose, Dextrose, blood sugar, grape sugar, corn sugar, Dextropur, Dextrosol, Glucolin, Invert sugar, corn syrup, High fructose corn syrup. Mô...

bán Borax pentahydrate, bán hàn the, bán Na2B4O7.5H2O

Tên hóa học: Borax pentahydrate Công thức: Na2B4O7.5H2O Tên gọi khác: • Borates; borates, tetra, sodiumsalt, pentahydrate; borates, tetra, sodium salts; disodiumsalt, pentahydrate; boric acid, disodiumsalt,...

axit photphoric, Phosphoric Acid, H3PO4

Tên hóa học: axit photphoric Công thức phân tử: H3PO4 Tên thường gọi: • Hydrogen phosphate; o-Phosphoric acid; Acide Phosphorique Acido Fosforico; Fosforzuuroplossingen; Ortho-phosphoramide; Phosphorsaeureloesungen; White Phosphoric Acid; Orthophosphorsäure;...

Magie clorua, Magnesium chloride, MgCl2

Tên hóa học: Magie clorua Tên khác: Magnesium chloride, Magnesium dichloride Công thức: MgCl2 Ngoại quan: vảy mầu trắng Đóng gói:...

bán sodium tripolyphosphate, natri tripolyphotphat, stpp, na5p3o10

Tên hoá học: Natri tripoly phosphate Công thức: Na5P3O10 Tên thường gọi: Tripoly phosphate Sodium, STPP, Sodium triphosphate; Triphosphoric acid, pentasodium salt; polygon; Sodium...