+ Phụ Gia Thức Ăn Chăn Nuôi

bán Tricanxi photphat, Tricalcium phosphate, Ca3(PO4)2

tên hóa học: Tricanxi photphat Công thức: Ca3(PO4)2 Tên khác: Tricalcium phosphate, Tricalcium orthophosphate; tertiary calcium phosphate, Tricalcium bis(phosphate) Thành phần phần trăm: Ca 38,76%, 41,26% O, P 19,97% ...

bán Choline Chloride, clorua choline, biocolina, lipotril, C5H14ClNO

Tên hóa học: Choline Chloride Tên khác: hepacholine, biocolina, lipotril. 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, (2-hydroxyethyl)trimethylammonium chloride Công thức: C5H14ClNO, [HOCH2CH2N(CH3)3]Cl Ngoại quan: tinh thể trắng hoặc vàng nâu, với mùi cá và hấp thụ...

bán bột nở nabica, natri bicacbonat, Sodium bicarbonate, NaHCO3

Tên hóa học: natri hidrocacbonat, natri bicacbonat Công thức: NaHCO3 Tên gọi khác: Sodium bicarbonate, Baking soda; Sodium acid carbonate; Sodium Hydrogen Carbonate; Carbonic acid monosodium salt; carbonic acid sodium salt (1:1); monosodium...

bán Đường Glucose, Dextrose monohydrate, C6H12O6

Tên hóa học: Dextrose, Glucose Công thức: C6H12O6 Tên gọi khác: gluco, Glucose, D-Glucose, Dextrose, blood sugar, grape sugar, corn sugar, Dextropur, Dextrosol, Glucolin, Invert sugar, corn syrup, High fructose corn syrup. Mô...

bán Borax pentahydrate, bán hàn the, bán Na2B4O7.5H2O

Tên hóa học: Borax pentahydrate Công thức: Na2B4O7.5H2O Tên gọi khác: • Borates; borates, tetra, sodiumsalt, pentahydrate; borates, tetra, sodium salts; disodiumsalt, pentahydrate; boric acid, disodiumsalt,...

axit photphoric, Phosphoric Acid, H3PO4

Tên hóa học: axit photphoric Công thức phân tử: H3PO4 Tên thường gọi: • Hydrogen phosphate; o-Phosphoric acid; Acide Phosphorique Acido Fosforico; Fosforzuuroplossingen; Ortho-phosphoramide; Phosphorsaeureloesungen; White Phosphoric Acid; Orthophosphorsäure;...

Magie clorua, Magnesium chloride, MgCl2

Tên hóa học: Magie clorua Tên khác: Magnesium chloride, Magnesium dichloride Công thức: MgCl2 Ngoại quan: vảy mầu trắng Đóng gói:...

bán sodium tripolyphosphate, natri tripolyphotphat, stpp, na5p3o10

Tên hoá học: Natri tripoly phosphate Công thức: Na5P3O10 Tên thường gọi: Tripoly phosphate Sodium, STPP, Sodium triphosphate; Triphosphoric acid, pentasodium salt; polygon; Sodium...

Povidone Iodine, PVP - Iodine, Polyvinylpyrrolidone, PVP-I

Tên hóa học: Povidone Iodine (PVP - Iodine) Tên gọi khác: PVP-I; PVP Iodine, Polyvinylpyrrolidone, 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer Công thức: (C6H9NO)n•xI Ngoại quan: PVP Iodine ở dạng bột màu đỏ nâu, có mùi...

Kali iodat, kali Iốt, Potassium Iodate, KIO3

Tên hóa học: Kali iodat Tên khác: Potassium Iodate, Iodic acid potassium salt Công thức: KIO3 Ngoại quan: bột, tinh thể trắng Đóng gói: 25 kg/thùng Xuất xứ: Chi Lê, Ấn Độ Ứng...

Đồng clorua, copper chloride, cupric chloride, CuCl2

Tên hóa học: đồng clorua Công thức: CuCl2 Tên khác: Copper(II) chloride, copper dichloride; cupric chloride; copper chloride; cuprum chloratum CUPRIC CHLORIDE 2H2O;CUPRIC CHLORIDE 2-HYDRATE;COPPER (II) CHLORIDE;COPPER(II) CHLORIDE-2-HYDRATE;COPPER (II) CHLORIDE, HYDROUS;COPPER(+2)CHLORIDE DIHYDRATE;COPPER CHLORIDE...

Magie oxit, Magnesium oxide, oxit magie, MgO

Tên hóa học: Magie oxit Tên khác: Magnesium oxide, oxit magie, Magnesia, Periclase Công thức: MgO Ngoại quan: dạng bột mầu trắng ...