+ Hóa Chất Ngành Giấy

bán Nhôm Clorua, Aluminium chloride, aluminum trichloride, AlCl3

Tên hóa học: Nhôm Clorua Tên khác: Aluminium chloride, aluminium(III) chloride, aluminum trichloride Công thức: AlCl3 Ngoại Quan: bột màu trắng Đóng gói: 25kg/ bao Xuất Xứ: trung quốc Ứng dụng: Chủ yếu...

bán Trisodium phosphate, Trinatri photphat, Na3PO4

Tên hoá học: Trisodium phosphate Tên khác: Sodium phosphate tribasic, Trinatri photphat, Natri photphat Công thức hoá học: Na3PO4 Ngoại quan: Dạng bột, màu...

bán tuyết nhân tạo Natri polyacrylat, Sodium polyacrylate, (C3H3NaO2)n

Tên hóa học: Natri polyacrylat Tên khác: natri prop-2-enoat, Sodium polyacrylate, tuyết nhân tạo Công thức : (C3H3NaO2)n Xuất xứ: trung quốc ...

bán Sodium hydrosulfide, Natri hidrosunfua, Sodium bisulfide, NaHS

Tên hóa học: Natri hidrosunfua, Sodium hydrosulfide Tên khác: Natri bisulfua, Natri sulfhiđrat, Natri hiđro sulfua, Sodium Hydrosulhide, Sodium bisulfide, Sodium sulfhydrate, Sodium hydrogen sulfide Công thức:...

khử mầu nước thải công nghiệp, Waste Water Decoloring Agent

tên hóa học: Waste Water Decoloring Agent tên khác: Water decoloring agent, khử mầu nước thải công nghiệp Ngoại quan: chất lỏng dính. Đóng...

canxi sunphat, Calcium sulfate,  calcium sulphate, CaSO4

Tên hóa học: canxi sunphat Tên khác: plaster of paris, drierite, gypsum, Calcium sulfate, calcium sulphate Công thức: CaSO4 Ngoại quan: dạng bột...

bari sunphat, Barium sulfate, Barium sulphate, BaSO4

Tên hóa học: bari sunphat Tên khác: Barium sulfate, Barium sulphate, Barium sulfate precipitated Công thức: BaSO4 Ngoại quan: dạng bột màu trắng ...

nhôm Kali sunphat, phèn chua, Aluminium potassium sulfate, KAl(SO4)2

Tên hóa hoc: Potassium aluminium sulfate Tên khác: Aluminium potassium sulfate dodecahydrate, Potassium alum, Potash alum, Alum-(K), phitkari, phèn chua Công thức: KAl(SO4)2·12H2O Ngoại...

bán Paraformaldehyde, Polyoxymethylene, (CH2O)n

Tên hóa học: Paraformaldehyde Tên khác: Polyoxymethylene Công thức: (CH2O)n, OH(CH2O)nH Ngoại quan: dạng bột hoặc hạt màu trắng Đóng gói: 25kg/ bao Xuất xứ: Trung Quốc Ứng dụng: Ngành ...

bán Natri hexametaphotphat, Sodium hexametaphosphate, SHMP, (NaPO3)6

Tên hóa học: Natri hexa meta photphat Công thức: (NaPO3)6, Na6P6O18 Tên gọi khác: Metaphosphoric acid, hexasodium salt; Calgon S; SHMP; Glassy sodium; Hexasodium metaphosphate; Metaphosphoric acid, hexasodium salt; Sodium Polymetaphosphate; sodium polymetaphosphate;...

Natri clorat, Sodium chlorate, NaClO3

Tên hóa học: Natri clorat Tên khác: Sodium chlorate(V), Sodium chlorate Công thức: NaClO3 Xuất hiện: dạng bột tinh thể trắng Đóng gói: 25kg/bao Xuất xứ: Trung Quốc ...

bán Oxy già, Hydrogen peroxide, H2O2

Tên sản phẩm: Hydrogen peroxide Tên khác: Oxy già; Peroxide; Hydroperoxide, Perhydrol Công thức: H2O2 Quy cách: 30kg/can Ngoại quan :...