bán Polymer C525H, chất trợ lắng cation, Cationic Polyacrylamide, CPAM

Liên hệ

Tên hóa chất: Polymer Cation C525H
Tên gọi: Polymer cationic, chất trợ lắng cation, chất trợ đông tụ cation., Cationic Polyacrylamide, Polyelectrolyte , Flocculant , Cationic, Flocculant , CPAM

Ngoại quan: bột màu trắng, không khí ẩm được hút hòa tan trong nước.
Đóng gói: 10 kg / bao 
Xuất xứ: Nhật Bản

Ưu điểm
Kinh tế - sử dụng liều lượng thấp.
Hoạt động trong môi trường acid cũng như bazơ; Không làm thay đổi giá trị pH.
Loại bỏ hoặc giảm bớt việc sử dụng muối vô cơ.
Hiệu quả trong việc loại bỏ chất rắn.
Dễ hòa tan trong nước.
Sản phẩm dạng bột, cần ít diện tích kho trữ.
Ứng dụng:
Polymer cation được dùng trong xử lý nước thải và nước thải hữu cơ, sản xuất giấy, hóa chất trong lĩnh vực dầu khí.
Polymer cation flocculant được sử dụng trong các quá trình tách lỏng-rắn sau :
Đông tụ - gia tăng khả năng đông tụ và giữ các phần tử rắn.
Lọc nước - cải thiện chất lượng nước bằng việc giảm các chất rắn lơ lửng trong nước.
Hòa tan bọt khí - kết quả cho dòng chảy trong hơn và đem lại hiệu suất lớn.
Lọc - cải thiện chất lượng nước lọc và công suất nhà máy.
Cô đặc - cải thiện cô đặc, trợ lắng, hút nước và tăng chất lượng.