bán Phosphorous acid, phosphonic acid, Axit phosphorơ, H3PO3

Liên hệ

Tên hóa học: Phosphorous acid
Tên khác: phosphonic acid, Dihydroxyphosphine oxide, Dihydroxy(oxo)-λ5-phosphane, Dihydroxy-λ5-phosphanone, Orthophosphorous acid, Oxo-λ5-phosphanediol, Oxo-λ5-phosphonous acid
Công thức: H3PO3
Ngoại quan: tính thể trắng.
Xuất xứ: Trung Quốc
Ứng dụng:
Được sử dụng làm chất làm trắng làm trắng, còn được sử dụng làm chất phosphate, thuốc trừ sâu trung gian
là nguyên liệu sản xuất phosphite, mà còn sản xuất chất ổn định nhựa (như: muối) và nguyên liệu thuốc trừ sâu phosphophosphor. Được sử dụng làm chất ổn định cho polycarbonate. Cũng được sử dụng như chất chống oxy hoá cho nylon, chất làm sáng Nylon
Được sử dụng làm thuốc thử hóa học.
Xử d ụng  trong xử lý nước
Xác định thủy ngân, vàng, bạc và chì, reductant, xác minh của iodate, đồng và cadmium. Phốt pho công nghiệp là nguyên liệu sản xuất ổn định chất dẻo. Cũng được sử dụng trong sợi tổng hợp và phosphite.
Nó còn được sử dụng trong sản xuất sợi tổng hợp.