+ Hóa Chất Khai Khoáng

bán Natri butyl xantat, Sodium butyl xanthate, SBX, C4H9OCSSNa

Tên sản phẩm: Natri butyl xantat Tên khác: O-butyl hydrogen dithiocarbonate sodium salt, Sodium butyl xanthate, SBX Công thức: C4H9OCSSNa Ngoại quan: dạng bột hoặc hạt màu vàng nhẹ Chất lượng: 85%- 90%...

bán Sodium hydrosulfide, Natri hidrosunfua, Sodium bisulfide, NaHS

Tên hóa học: Natri hidrosunfua, Sodium hydrosulfide Tên khác: Natri bisulfua, Natri sulfhiđrat, Natri hiđro sulfua, Sodium Hydrosulhide, Sodium bisulfide, Sodium sulfhydrate, Sodium hydrogen sulfide Công thức:...

bột khai amoni bicacbonat, Ammonium bicarbonate, Baking soda, NH4HCO3

Tên hóa học: Ammonium bicarbonate Tên khác: Ammonium hydrogen carbonate, Bicarbonate of ammonia, ammonium hydrogen carbonate, hartshorn, AmBic, powdered baking ammonia, Baking soda Công thức: NH4HCO3 ...

kali bromua, Potassium bromide, Kali Bromide, KBr

Tên hóa chất: kali bromua Tên khác: Kali Bromide, Potassium bromide Công thức: KBr Ngoại quan: tinh thể màu trắng Đóng gói: 25kg/ thùng Nơi xuất xứ: Trung Quốc Ứng dụng: kali bromua...

Dầu thông, tinh dầu thông, Pine oil

Tên hóa học: Dầu thông Tên khác: Tinh dầu thông, Yarmor Công thức: hỗn hợp Ngoại quan: chất lỏng vàng nhạt ...

bán đá thối Na2S, sodium sulfide, Natri sunfua

Tên hóa học: Natri sunfua Công Thức : Na2S Hàm lượng: 60% Tên khác: sodium sulfide, Sodium Sulfur, Đinatri sulfua Ngoại...

bán sodium sulfide, Natri sunfua, Sodium Sulfur, Na2S

Tên hóa học: Natri sunfua Công Thức : Na2S Hàm lượng: 60% Tên khác: sodium sulfide, Sodium Sulfur, Đinatri sulfua Ngoại...

bán Natri thioxyanat, Sodium thiocyanate, Sodium sulfocyanate, NaSCN

Tên hóa học: Natri thioxyanat Tên khác: Sodium thiocyanate, Natri sulfoxyanat, Natri rhodanit, Natri rhodanat, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate, Sodium rhodanate, Thiocyanic acid, sodium salt Công thức:...

bán Kali bromat, bán Potassium bromate, bán KBrO3

Tên hóa học: Kali bromat Tên khác: Potassium bromate(V), Bromic acid, potassium salt, Potassium bromate Công thức: KBrO3 Ngoại quan: Dạng tinh thể trắng hoặc bột. Đóng gói: 25kg/ thùng Xuất...

Natri clorat, Sodium chlorate, NaClO3

Tên hóa học: Natri clorat Tên khác: Sodium chlorate(V), Sodium chlorate Công thức: NaClO3 Xuất hiện: dạng bột tinh thể trắng Đóng gói: 25kg/bao Xuất xứ: Trung Quốc ...

Natri bromua, Sodium Bromide, NaBr

Tên hóa học: Natri bromua, Tên khác: Sodium Bromide, trisodium tribromide Công thức: NaBr Ngoại quan: dạng bột, tinh thể màu trắng Đóng gói: 25kg/bao Xuất xứ: Trung Quốc ứng dụng: Trong...

bán Oxy già, Hydrogen peroxide, H2O2

Tên sản phẩm: Hydrogen peroxide Tên khác: Oxy già; Peroxide; Hydroperoxide, Perhydrol Công thức: H2O2 Quy cách: 30kg/can Ngoại quan :...