+ Dung Môi Hữu Cơ

bán tween 80, poly sorbate 80, montanox 80

Tên Hóa Học: Tween 80, Poly Sorbate 80 Tên khác: Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate, Montanox 80, Alkest TW 80, Tween 80, PS 80 Công thức : C64H124O26 Ngoại quan: chất lỏng mầu vàng...

bán Glycerine, glyxerin, Glycerol, 1,2,3-Propanetriol, C3H8O3

Tên hóa học: glyxerin Công thức: CH2OHCHOHCH2OH ; C3H8O3 Thành phần: C 39.13%, H 8.76%, O 52.12% Tên khác: Glycerine, 1,2,3-Propanetriol; Glycerin; Trihydroxypropane; Incorporation factor; IFP; Bulbold; Cristal; Ophthalgan; Glycerol. Xuất xứ: Malaysia,...

bán Propylene Glycol, Propanediol, PG, C3H8O2

Tên hóa học: Propylene Glycol Công thức phyân tử: C3H8O2 Tên gọi khác: PG (E1520), propane-1,2-diol; Propanediol; Dihydroxypropane Ngoại quan: Propylene glycol ở dạng chất lỏng trong suốt. Xuất xứ: Dow...

bán Methyl Ethyl Ketone, MEK, CH3COC2H5

Tên hóa học: Methyl Ethyl Ketone Công thức: CH3COC2H5 Tên khác: MEK, methyl acetone, oxobutance, 2-butanone, butan-2-one, butanone, ethyl methyl ketone. Butan-2-one Ngoại quan: MEKP ở dạng chất lỏng không màu, mùi...

Benzyl Alcohol, Bentalol, benzenmethanol, Benzoyl alcohol, C7H8O

Tên hóa học: Benzyl Alcohol Tên khác: (Hydroxymethyl)benzene; alcoolbenzylique; Bentalol; benzalalcohol; Benzalcohol; Benzenemethan-lo;benzenmethanol; Benzoyl alcohol Công thức:...

Benzen, Benzol, Benzene, C6H6

Tên hóa chất: Benzen Tên khác: , Benzene, Benzol, Phene, Phenyl hydride, cyclohexa-1,3,5-trien Ngoại Quan: Chất lỏng không màu xuất xứ: Trung Quốc Đóng gói: Phuy 179kg Ứng dụng: Benzen được sử dụng...

Dầu paraffine, paraffine oil, dầu trắng, dầu paraphin

Dầu paraffine Tên gọi khác: dầu trắng, dầu prf, paraffine oil; white oil; petroleum; white mineral oil, light Trạng thái: • White oil là loại dầu khoáng sản ở dạng...

Formalin, Formaldehyde, formal, formon, phocmon, methyl aldehyde, methanal , HCHO

Tên sản phẩm: Formaldehyde; Formalin Công thức: HCHO. Tên thường gọi: formal, formon, phocmon, methyl aldehyde, methylene oxide, methanal, CH2O, Formaldehyde; Formalin; Morbicid Acid; ...