Benzen, Benzol, Benzene, C6H6

Liên hệ

Tên hóa chất: Benzen
Tên khác: , Benzene, Benzol, Phene, Phenyl hydride, cyclohexa-1,3,5-trien
Ngoại Quan: Chất lỏng không màu
xuất xứ: Trung Quốc
Đóng gói: Phuy 179kg
Ứng dụng:
Benzen được sử dụng chủ yếu như một trung gian để thực hiện các hóa chất khác:
Sản xuất styren cho tổng hợp polymer.
Sản xuất cumen cho việc sản xuất cùng lúc axeton và phenol.
Sản xuất cyclohexan tổng hợp tơ nilon.
Làm dung môi, sản xuất dược liệu.
Là một phụ gia xăng, benzen làm tăng chỉ số octane và giảm va chạm.