bán MKP, monokali photphat, Monopotassium phosphate, KH2PO4

Liên hệ

Tên hóa học: Monopotassium phosphate, monokali photphat

Tên khác: Potassium dihydrogen phosphate ( KDP ), Potassium phosphate monobasic, Phosphoric acid, monopotassium salt, MKP, Potassium dihydrogen(tetraoxidophosphate)(1−), Potassium dihydroxidodioxidophosphate(1−), Potassium phosphate monobasic; Phosphoric acid, monopotassium salt;
potassium biphosphate

Công thức: KH2PO4

Ngoại quan: tinh thể không mầu hoặc dạng bột mầu trắng.

Đóng gói: 25 kg/bao

Xuất xứ: Trung Quốc.

Ứng dụng:

MKP -  KH2PO4 - Mono Potassium Phosphate Tan trong nước, cung cấp 1 lượng lân và kali rất cao cho cây

MKP - KH2PO4 - Mono Potassium Phosphate Giúp hạ phèn, cứng cây, kích thích ra hoa, đậu trái làm trái to chắc hạt

MKP - KH2PO4 - Mono Potassium Phosphate Tăng sức đề kháng, tăng năng suất, chất lượng

Mono Potassium Phosphate là thích hợp cho các ứng dụng thông qua các hệ thống thủy lợi trên bất kỳ phương tiện đang phát triển và có thể được sử dụng để phun trên lá khi một phản ứng nhanh chóng được yêu cầu.

Nó hòa tan nhanh chóng và hoàn toàn và vẫn còn trong giải pháp sẵn sàng cho khả năng hấp thụ gốc hoặc được đưa vào thông qua bề mặt lá.

Được sử dụng như P.K. cao hiệu quả phân bón hợp chất để cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong suốt chu kỳ tăng trưởng. MKP là thích hợp cho việc chuẩn bị các hỗn hợp phân bón và sản xuất phân bón lỏng. Khi áp dụng như phun phân bón lá, MKP hoạt động như một chất kiềm chế phấn trắng.

Được sử dụng như một nguyên liệu cơ bản cho phân bón NPK hợp chất, chẳng hạn như một potassium phosphate một phần và kali khác.

Được sử dụng như một loại phân bón nitơ-miễn phí, và các giai đoạn của đường trái cây phong phú, các loại rau và cây trồng giúp tăng hàm lượng đường và nâng cao chất lượng.

Dùng làm chất trung bình, đệm chất axit điều tiết và nutritionalagents của vi khuẩn. Chủ yếu được sử dụng trong bột ngọt, rượu, cồn, acid citric, chuẩn bị enzym, nấm men, tinh bột, đường.

Chủ yếu được sử dụng trong y học, thực phẩm, ngành công nghiệp ghi lò và làm metaphosphates.