canxi sunphat, Calcium sulfate,  calcium sulphate, CaSO4

Liên hệ

Tên hóa học: canxi sunphat

Tên khác: plaster of paris, drierite, gypsum, Calcium sulfate,  calcium sulphate

Công thức: CaSO4

Ngoại quan: dạng bột mầu trắng

Đóng gói: 22,7kg / bao 25kg/ bao

Xuất xứ: Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam

Ứng d ụng:

Thuốc thử phân tích, cũng được sử dụng trong xử lý nước, sản xuất giấy, in ấn, nhuộm, luyện kim và mạ, sản xuất chất kết dính