bán Sodium dihydrogen phosphate, monosodium phosphate, NaH2PO4

Liên hệ

Tên hóa  học :Sodium dihydrogen phosphate 
Công thức: NaH2PO4
Tên khác: Sodium phosphate monobasic dihydrate, axit sodium phosphate, bột orthophosphate, monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate, Msp, monobasic sodium phosphate; sodium biphosphate
Ngoại quan: bột tinh thể màu trắng
Ứng dụng:
Trong công nghiệp sản phẩm được sử dụng làm nguyên liệu trong các ngành công nghiệp của hóa học, dược phẩm, làm giầy da, xử lý nước, trong ngành dệt nhuộm. vv
Trong thực phẩm sản phẩm được sử dụng như cải thiện chất lượng chất nhũ hóa, bổ sung dinh dưỡng,làm tác nhân đệm trong thực phẩm ngành công nghiệp chế biến.