bán mật rỉ đường, rỉ mật đường

Liên hệ

RỈ MẬT ĐƯỜNG
Tên khác: Rỉ đường hay rỉ mật, mật rỉ, mật rỉ đường, còn được gọi ngắn gọn là mật, là chất lỏng đặc sánh có màu đen còn lại sau khi đã rút đường bằng phương pháp cô và kết tinh. Đây là sản phẩm phụ của công nghiệp chế biến đường (đường mía, đường nho, đường củ cải)
Thành phần chính có trong mật rỉ đường là sucroza với một lượng glucoza và fructoza. Mật rỉ đường được sử dụng khá phổ biến tại các ngành công nghiệp như xử lý nước thải, chế biến thức ăn chăn nuôi, trong ngành thủy hải sản, ngành sản xuất phân bón…
– Mật rỉ đường có thể được dùng để lên men cho rượu, bia
– Sử dụng để tạo hương cho thuốc lá.
– Nguyên liệu sản xuất cồn.
– Nguyên liệu sản xuất bột ngọt (mì chính).
– Nguyên liệu sản xuất men thực phẩm.
– Sử dụng mật rỉ đường để kiểm soát Nitơ vô cơ (ammonia, nitrit) Và pH trong ao nuôi thủy sản.
– Xử lý nước thải.