bán zeolite granular, zeolite hạt, zeolite bột, Hấp thu khí độc NH3, H2S

Liên hệ

Tên hóa học: zeolite

Công thức: Me2/xO.Al2O3.nSiO2.mH2O

Ngoại Quan: dạng hạt, bột mầu trắng, vàng nhạt

Đóng gói: 20kg/ bao

Xuất xứ: Nhật Bản, Indonesia

Ứng dụng:

Zeolit là khoáng chất silicat nhôm (aluminosilicat) của một số kim loại có cấu trúc vi xốp với công thức chung:

Me2/xO.Al2O3.nSiO2.mH2O

Trong đó: Me là kim loại kiềm như Na, K (khi đó x = 1) hoặc kim loại kiềm thổ như Ca, Mg... (khi đó x = 2).

Hiện nay, Zeolit chiếm khoảng 95% tổng lượng xúc tác trong lọc và hoá dầu, có nhiều ứng dụng trong công nghiệp, kỹ thuật môi trường, nuối trồng thủy sản, trong đời sống: làm các chất xúc tác, trao đổi ion, chất hấp phụ, chiết tách.

Zeolit được sử dụng rộng rãi như trao đổi ion trong nước và  làm sạch, làm mềm, và các ứng dụng khác. Trong hóa học, zeolit được sử dụng để tách chất.

Zeolit có khả năng cung cấp tách chính xác và cụ thể của các loại khí bao gồm việc loại bỏ các  H2O, CO2 và SO2 từ dòng khí tự nhiên ở mức độ thấp. bao gồm:  khí hiếm, N2, freon và formaldehyde.