bán Rifampicin, rimactane, rifadin, Rifaldin, C43H58N4O12

Liên hệ

Tên hóa học: Rifampicin
Tên khác: Benemycin, Rifadin, Rifampicin, Rifampin, Rimactan, Rimactane, Tubocin, 3-(((4-Methyl-1-piperazinyl)imino)-methyl)rifamycin; Abrifam; Dipicin; Eremfat; R/AMP; RIF; Rifa; Rifadin; Rifadin I.V.; Rifaldin; rifaldazine; Rifamate; Rifamicin AMP; Rifampin; Rifaprodin; Rifater; Rifobac; Rifoldin; Riforal; Rimactan; Rimycin; Rifamycin SV Sodium; Rifandin; (2S,12Z,14E,16S,17S,18R,19R,20R,21S,22R,23S,24E)-5,6,9,17,19-pentahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-8-{(E)-[(4-methylpiperazin-1-yl)imino]methyl}-1,11-dioxo-1,2-dihydro-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienoimino)naphtho[2,1-b]furan-21-yl acetate
Công thức: C43H58N4O12
Ngoại quan: Bột kết tinh màu nâu đỏ đến nâu đỏ.
Đóng gói: 1kg/ lọ nhôm
Xuất Xứ: Trung Quốc
Ứng dụng:
được ứng dụng phổ biến trong  ngành thủy sản, Thuốc thú y
Rifampicin thuộc nhóm kháng sinh bán tổng hợp phổ rifamycin, cho nhiều loại vi sinh vật gây bệnh.
Rifampicin là một kháng sinh bán tổng hợp được sản xuất từ Streptomyces mediterranei. Nó có một phổ kháng khuẩn rộng, bao gồm cả hoạt động chống lại một số dạng Mycobacterium. Trong các sinh vật nhạy cảm, nó ức chế hoạt động polymerase DNA phụ thuộc DNA bằng cách hình thành một phức hợp ổn định với enzyme. Do đó nó ngăn chặn sự khởi đầu của sự tổng hợp RNA. Rifampin diệt khuẩn và hoạt động trên cả sinh vật nội bào và ngoại bào.
rifampin, là một kháng sinh được sử dụng để điều trị một số loại nhiễm khuẩn, có thể kể đến như bệnh lao, phức hợp mycobacterium avium, bệnh phong và bệnh Legionnaire.