Hóa Chất Ngành Gỗ Ván Ép

natri metabisunphit, sodium metabisulphite, Sodium metabisulfite, Na2S2O5

Tên hóa học: natri metabisunphit, Na2S2O5 Tên khác: • Natri metabisulfite; Dinatriumdisulfit; Disulfito de disodio; Disulfite de disodium; Disodium disulfite; Disodium Salt Pyrosulfurous Acid; Disulfurous acid, disodium salt; Pyrosulfurous acid,...

bari hydroxit, barium hydroxide, Ba(OH)2

tên hóa học: bari hydroxit tên khác: barium hydroxide Số CAS: 17194-00-2 ( khan ) 22326-55-2 (monohydrate) 12230-71-6 (octahydrate) Công thức: Ba(OH)2 ...

xút hạt thái lan, Natri hydroxit, Sodium hydroxide, NaOH , Caustic soda micropearls

Tên hoá chất: Natri hydroxit Tên gọi khác: Caustic soda; Sodium hydroxide; soda lye; Lye; White Caustic; Hydroxyde De Sodium; Natriumhydroxid; Natriumhydroxyde; Sodio ...

Polyvinyl Alcohol, keo sơ dừa, PVA 22-99H

Tên hóa học: Polyvinyl Alcohol, PVA Công thức phân tử: (C 2 H 4 O) n Tên thường gọi: PVOH; Ethenol,...

melamine, Cyanurotriamide, Cyanuramide, C3H6N6

Tên hóa học: melamine, C 3 H 6 N 6 Tên khác: 2,4,6-Triamino-s-triazine, Cyanurotriamide, Cyanurotriamine, Cyanuramide Công thức hóa học : C 3 H 6...

Formalin, Formaldehyde, formal, formon, phocmon, methyl aldehyde, methanal , HCHO

Tên sản phẩm: Formaldehyde; Formalin Công thức: HCHO. Tên thường gọi: formal, formon, phocmon, methyl aldehyde, methylene oxide, methanal, CH2O, Formaldehyde; Formalin; Morbicid Acid; ...

phenol, Phenyl alcohol,  Fenol, Phenylic acid; Hydroxybenzene, Phenyl hydroxide, C6H5OH

Tên hóa chất: phenol Tên khác : Phenyl alcohol; Phenyl hydrate; Fenol; Fenolo; Carbolic acid; Phenylic acid; Hydroxybenzene; Monohydroxybenzene; Phenyl hydroxide. Công thức:...

Urotropine, hexamine, hexamethylene tetramine, Methenamine, C6H12N4

Tên hoá chất :hexamethylene tetramine tên khác: 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1 3,7 ]decane, Hexamine; Methenamine; Urotropine; 1,3,5,7- tetraazaadamantane, Formin, Aminoform Công thức hóa học :C 6 H 12 N 4 ...