Tất cả sản phẩm

bán nguyên liệu mỹ phẩm Resorcinol, 3-Hydroxyphenol. m-Hydroquinone

Tên hóa học: Resorcinol Tên khác : Resorcinol, Benzene-1,3-diol, Resorcinol, Resorcin, m- Dihydroxybenzene. 1,3-Benzenediol. 1,3-Dihydroxybenzene. 3-Hydroxyphenol. m-Hydroquinone. m-Benzenediol Công thức : C6H6O2 Ngo ại quan: Resorcinol ở dạng bột hoặc vảy màu trắng,...

bán Copper Acetate, Cupric diacetate, Đồng axetat, Cu(CH3COO)2

Tên hóa học: Copper Acetate, Đồng axetat Tên khác: Tetra-μ2-acetatodiaquadicopper(II), Copper acetate, Venus copper, Copper diacetate, Cupric acetate basic, Copper ethanoic acide, Cupric diacetate, Neutral verdigris, Crystals of venus, Acetic acid, cupric salt,...

bán chất điều vị I+G fujimori, Chấtt điều vị I+G Nucleotide

Tên sản phẩm: CHẤT ĐIỀU VỊ I+G FUJIMORI Công Thức Hóa Học : Disodium 5- Inosinate 5’(50%)& Disodium 5’-Guanylate (50%) Ngoại Quan: dạng bột ,màu trắng Quy Cách: 01 kg...

bán Niken oxit, Nickel (III) oxide, Nickel(II) oxide, oxit niken, NiO

Tên hoá học: Niken oxit Tên khác: Nickel (III) oxide, Nickel sesquioxide, nickel trioxide Nickel monoxide, Oxonickel, Nickel(II) oxide Công thức: ...

bán C8H8O3, methyl salicylate, metyl salixylat, dầu Betula

tên hóa học: methyl salicylate tên khác: 2- carbomethoxyphenol; methyl o- hydroxybenzoate; methyl hydroxybenzoate; o- hydroxybenzoic axit metyl este; 2-( methoxycarbonyl) phenol; analgit; Betula dầu; exagien; flucarmit; gaultheria dầu; linsal...

Nhũ nhôm, Aluminum Powder, nhôm bột, Al

Tên hóa học: Nhũ nhôm Tên khác: Aluminum Powder Công thức: Al Ngoại quan: màu xám bạc Đóng gói: 20kg/ thùng...

bán bari cacbonat, Barium carbonate, BaCO3

Tên hóa học: bari cacbonat Công thức: BaCO 3 Tên khác: Barium carbonate, Terra ponderosa,Baryta Carbonica Ngoại quan: Bộtmàu trắng ...

bán Benzyl Alcohol, Bentalol, Benzoyl alcohol, bán C6H5CH2OH

Tên hóa học: Benzyl Alcohol Tên khác: (Hydroxymethyl)benzene; alcoolbenzylique; Bentalol; benzalalcohol; Benzalcohol; Benzenemethan-lo;benzenmethanol; Benzoyl alcohol Công thức:...

bán natri cacbonat, sodium carbonate, soda ash light, bán Na2CO3

Tên hóa học: natri cacbonat Công thức: Na2CO3 Tên thường gọi: Soda; Soda ash; Washing soda; sodium carbonate, Natron Số CAS: 497-19-8 ...

bán Succinic acid, bán Axit succinic, bán C4H6O4

Tên hóa học: Succinic acid, Axit succinic Công thức: C4H6O4, HOOC-(CH2)2-COOH Tên khác: Butan diacid; Butanedioic acid, Hổ phách axit; ethane-1,2-dicarboxylic acid Ngoại quan:...

bán axit citric, bán axit chanh, bán Citric Acid, bán C6H8O7

Tên hóa học: Citric Acid, C6H8O7 Công thức: HOC(COOH)(CH 2 COOH) 2 , C6H8O7 Tên gọi khác: 2-hydrox-1,2,3-propanetricarboxylic acid; Hydrous citric acid; Hydroxytricarballylic acid monohydrate;...

bán Axit lactic, bán Lactic Acid, bán C3H6O3

Tên hóa học: Axit lactic Công thức: C3H6O3, CH3CH(OH)COOH Tên gọi khác: Lactic Acid, Axit 2-hydroxypropanoic, Alpha-Hydroxypropionic Acid, 2-Hydroxypropanoic acid, 1-Hydroxyethanecarboxylic acid, Ethylidenelactic acid Số CAS: 50-21-5 Ngoại quan: Chất lỏng màu vàng...