Tất cả sản phẩm

bán Amoni Citrate, Ammonium citrate, Triammonium citrate, C6H17N3O7

Tên hóa học : Amoni Citrate Tên khác : Tri-Amoni Citrate, Triammonium citrate, Ammonium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Ammonium citrate tribasic; Amoni Axit Citric, Ammonium citrate Công thức : C6H17N3O7 Ngoại quan: Bột màu...

bán chất điều vị I+G fujimori, Chấtt điều vị I+G Nucleotide

Tên sản phẩm: CHẤT ĐIỀU VỊ I+G FUJIMORI Công Thức Hóa Học : Disodium 5- Inosinate 5’(50%)& Disodium 5’-Guanylate (50%) Ngoại Quan: dạng bột ,màu trắng Quy Cách: 01 kg...

bán Adipic acid, Axit Adipic, Hexanedioic acid, HOOC(CH2)4COOH 

Tên hóa học: Axit Adipic Tên khác: Hexanedioic acid, Adipic acid, Butane-1,4-dicarboxylic acid, Hexane-1,6-dioic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid Công thức: C6H10O4, HOOC(CH2)4COOH Ngoại quan: bột tinh thể Màu Trắng Đ óng g...

bán Stearic Acid 1838, Axit stearic 1838, sáp trứng cá, axit béo 1838

Tên hóa học: Axit stearic Công thức: CH3(CH2)16COOH Tên gọi khác: Stearic Acid, C18, Octadecanoic acid, sáp trứng cá. Đóng gói: 25kg/bao ...

bán NaH2PO2, natri hypophotphit, Sodium hypophosphite

Tên hóa học: natri hypophotphit Công thức phân tử: NaH2PO2.H2O Tên gọi khác: SODIUM HYPOPHOSPHITE, Phosphinic acid, sodium salt; sodium monophosphate; Hypophosphorous Acid Monosodium Salt; Natriumhypophosphit; Phosphinic...

bán C5H14ClNO, Choline Chloride, clorua choline, biocolina, lipotril

Tên hóa học: Choline Chloride Tên khác: hepacholine, biocolina, lipotril. 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, (2-hydroxyethyl)trimethylammonium chloride Công thức: C5H14ClNO, [HOCH2CH2N(CH3)3]Cl Ngoại quan: tinh thể trắng hoặc vàng nâu, với mùi cá và hấp thụ...

khử mầu nước thải công nghiệp, Waste Water Decoloring Agent

tên hóa học: Waste Water Decoloring Agent tên khác: Water decoloring agent, khử mầu nước thải công nghiệp Ngoại quan: chất lỏng dính. Đóng...

bán CaSO4, canxi sunphat, Calcium sulfate,  calcium sulphate

Tên hóa học: canxi sunphat Tên khác: plaster of paris, drierite, gypsum, Calcium sulfate, calcium sulphate Công thức: CaSO4 Ngoại quan: dạng bột...

bari sunphat, Barium sulfate, Barium sulphate, BaSO4

Tên hóa học: bari sunphat Tên khác: Barium sulfate, Barium sulphate, Barium sulfate precipitated Công thức: BaSO4 Ngoại quan: dạng bột màu trắng ...

Axit Oleic, Oleic acid, C18H34O2

Tên hóa học: Oleic acid Công thức hóa học: C18H34O2, CH 3 (CH 2 ) 7 CH=CH(CH 2 ) 7 COOH Tên khác: Oleic acid, (9Z)-Octadec-9-enoic acid, (9Z)-Octadecenoic acid, (Z)-Octadec-9-enoic acid,...

Thủy ngân, mercury, Hg

Tên hoá học: thuỷ ngân, mercury Công thức: Hg Ngoại quan: chất lỏng màu bạc Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản ...

bán stronti cacbonat, strontium carbonate, bán SrCO3

Tên hóa học: stronti cacbonat tên khác: strontium carbonate, Strontianite công thức: SrCO3 Ngoại quan: dạng bột/ hạt màu trắng Đóng gói: 25kg/ bao Xuất xứ: Trung Quốc Sử dụng: Stronti cacbonat được...