bán Amoni Citrate, Ammonium citrate, Triammonium citrate, C6H17N3O7

Liên hệ

Tên hóa học : Amoni Citrate
Tên khác : Tri-Amoni Citrate, Triammonium citrate, Ammonium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Ammonium citrate tribasic; Amoni Axit Citric,  Ammonium citrate
Công thức : C6H17N3O7
Ngoại  quan: Bột màu trắng
Đóng gói: 25kg/ bao
Xuất xứ: trung Quốc
Ứng dụng:
Chủ yếu được sử dụng trong phân tích hóa học (chẳng hạn như việc xác định của phosphate trong phân bón).
Công nghiệp xử lý nước, làm sạch kim loại.
Trong ngành gốm dùng làm chất phân tán.