Tất cả sản phẩm

bán Adipic acid, Axit Adipic, Hexanedioic acid, HOOC(CH2)4COOH 

Tên hóa học: Axit Adipic Tên khác: Hexanedioic acid, Adipic acid, Butane-1,4-dicarboxylic acid, Hexane-1,6-dioic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid Công thức: C6H10O4, HOOC(CH2)4COOH Ngoại quan: bột tinh thể Màu Trắng Đ óng g...

bán Nhũ nhôm, bán Aluminum Powder, bán nhôm bột, bán Al

Tên hóa học: Nhũ nhôm Tên khác: Aluminum Powder Công thức: Al Ngoại quan: màu xám bạc Đóng gói: 20kg/ thùng...

axit citric, axit chanh, Citric Acid, C6H8O7

Tên hóa học: Citric Acid, C6H8O7 Công thức : HOC(COOH)(CH 2 COOH) 2 , C6H8O7 ...

bán Axit lactic, bán Lactic Acid, bán C3H6O3

Tên hóa học: Axit lactic Công thức: C3H6O3, CH3CH(OH)COOH Tên gọi khác: Lactic Acid, Axit 2-hydroxypropanoic, Alpha-Hydroxypropionic Acid, 2-Hydroxypropanoic acid, 1-Hydroxyethanecarboxylic acid, Ethylidenelactic acid Số CAS: 50-21-5 Ngoại quan: Chất lỏng màu vàng...

Axit lactic, Lactic Acid, C3H6O3

Tên hóa học: Axit lactic Công thức: C3H6O3, CH3CH(OH)COOH Tên gọi khác: Lactic Acid, Axit 2-hydroxypropanoic, Alpha-Hydroxypropionic Acid, 2-Hydroxypropanoic acid, 1-Hydroxyethanecarboxylic acid, Ethylidenelactic acid Số CAS: 50-21-5 Ngoại quan: Chất lỏng màu vàng...

bán kẽm oxit, bán zinc oxide, bán oxit kẽm, bán ZnO

Tên hóa học: kẽm oxit Công thức: ZnO Tên khác: Zinc Oxide, oxit kẽm, Zinc white, Calamine, philosopher's wool, Chinese white, flowers of zinc ...

bán sodium persulfate, bán sodium persulphate, bán natri pesunphat, bán natri persulphate, bán na2s2o8

Tên hóa học: Natri persulphate Tên khác: Sodium persulfate, SPS, Sodium persulfate, sodium persulphate, natri pesunphat, natri persulphate Công thức: Na2S2O8 Số CAS: 7775-27-1...

bán hồ mềm, bán hồ mềm vẩy, bán Softener Flakes

Tên hóa chất: hồ mềm Tên khác: hồ mềm vẩy, Softener Flakes Ngoại quan: dạng vẩy màu vàng nhạt Xuất xứ: Trung Quốc. ...

bán melamine, bán Cyanurotriamide, bán Cyanuramide, bán C3H6N6

Tên hóa học: melamine, C 3 H 6 N 6 Tên khác: 2,4,6-Triamino-s-triazine, Cyanurotriamide, Cyanurotriamine, Cyanuramide Công thức hóa học : C 3 H 6...

melamine, Cyanurotriamide, Cyanuramide, C3H6N6

Tên hóa học: melamine, C 3 H 6 N 6 Tên khác: 2,4,6-Triamino-s-triazine, Cyanurotriamide, Cyanurotriamine, Cyanuramide Công thức hóa học : C 3 H 6...

Formalin, Formaldehyde, formal, formon, phocmon, methyl aldehyde, methanal , HCHO

Tên sản phẩm: Formaldehyde; Formalin Công thức: HCHO. Tên thường gọi: formal, formon, phocmon, methyl aldehyde, methylene oxide, methanal, CH2O, Formaldehyde; Formalin; Morbicid Acid; ...

phenol, Phenyl alcohol,  Fenol, Phenylic acid; Hydroxybenzene, Phenyl hydroxide, C6H5OH

Tên hóa chất: phenol Tên khác : Phenyl alcohol; Phenyl hydrate; Fenol; Fenolo; Carbolic acid; Phenylic acid; Hydroxybenzene; Monohydroxybenzene; Phenyl hydroxide. Công thức:...