bán Ammonium bichromate, Amoni dicromat, (NH4)2Cr2O7

Liên hệ

Tên hóa học: Ammonium dichromate
Tên khác: Amoni dicromat, Ammonium bichromate, Ammonium pyrochromate, Ammoniumdichromat, Ammonium dichromate (VI), Bichromated'ammonium;
Bichromated'ammonium (Pháp), Chromicacid (H2Cr2O7) diammoniumsalt, Diammonium dichromate
Công thức: (NH4)2Cr2O7
Ngoại quan: Tinh thể màu đỏ cam
Đóng gói: 50kg/ thùng, 25kg/ bao
Xuất xứ: trung Quốc
Ứng dụng:
Ammonium bichromate có thể được sử dụng trong in ấn và nhuộm, tổng hợp alizarin, sử  dụng  trong ngành dầu khí, ngành thuộc da, sản xuất nước hoa, pháo hoa, gốm sứ, vv.