Tất cả sản phẩm

bán Adipic acid, Axit Adipic, Hexanedioic acid, HOOC(CH2)4COOH 

Tên hóa học: Axit Adipic Tên khác: Hexanedioic acid, Adipic acid, Butane-1,4-dicarboxylic acid, Hexane-1,6-dioic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid Công thức: C6H10O4, HOOC(CH2)4COOH Ngoại quan: bột tinh thể Màu Trắng Đ óng g...

bán V2O5, Vanadium pentoxide, Vanadi pentoxit, Divanadium pentoxide

Tên hóa học: Vanadi pentoxit, vanadi oxit Công thức: V2O5 Tên khác: Vanadium pentoxide, Vanadic anhydride, Divanadium pentoxide, Divanadium pentaoxide Xuất xứ: Trung Quốc,...

bán Zinc cyanide, Zn(CN)2, Kẽm cyanua

Tên hóa học: Kẽm xyanua, Zinc cyanide Công thức: Zn(CN)2 Ngoại quan: tinh thể màu trắng Đóng gói: 15kg/ thùng Xuất...

bán muối lạnh Amoni clorua, Ammonium Chloride, NH4Cl

Tên hóa học: Amoni clorua Công thức: NH4Cl Tên gọi khác: Ammonium muriate; salt ammoniac; salmiac; Amchlor; Darammon, Ammonium Chloride Ngoại quan: Có dạng...

bán H3PO3, Phosphorous acid, phosphonic acid, Axit phosphorơ

Tên hóa học: Phosphorous acid Tên khác: phosphonic acid, Dihydroxyphosphine oxide, Dihydroxy(oxo)-λ5-phosphane, Dihydroxy-λ5-phosphanone, Orthophosphorous acid, Oxo-λ5-phosphanediol, Oxo-λ5-phosphonous acid Công thức: H3PO3 Ngoại quan: tính thể trắng. Xuất xứ: Trung Quốc Ứng dụng: Được...

bán tuyết nhân tạo Sodium polyacrylate, Natri poliacrylat, (C3H3NaO2)n

Tên hóa học: Natri polyacrylat Tên khác: natri prop-2-enoat, Sodium polyacrylate, tuyết nhân tạo Công thức : (C3H3NaO2)n Xuất xứ: trung quốc Đóng gói: 25kg/ bao Ứng...

bán Na4P2O7, Natri pyrophotphat, Tetrasodium pyrophosphate, TSPP

Tên hóa học: Natri pyrophotphat, Tetrasodium pyrophosphate Tên khác: Pyrophosphate, Sodium pyrophosphate, Tetrasodium pyrophosphate (anhydrous), TSPP, Tetrasodium diphosphate Công thức: Na4P2O7 ngoại quan: dạng...

bán NaF, natri florua, sodium fluoride

Tên hóa chất: natri florua, sodium fluoride Công thức: NaF Tên khác: sodium fluoride, Florocid Ngoại quan: bột và tinh thể màu trắng ...

nhôm Kali sunphat, phèn chua, Aluminium potassium sulfate, KAl(SO4)2

Tên hóa hoc: Potassium aluminium sulfate Tên khác: Aluminium potassium sulfate dodecahydrate, Potassium alum, Potash alum, Alum-(K), phitkari, phèn chua Công thức: KAl(SO4)2·12H2O Ngoại...

bán Cu(NO3)2, Đồng nitrat, Copper nitrate, Cupric nitrate

Tên hóa học. Đồng nitrat Tên khác: Copper nitrate, Copper(II) nitrate, Cupric nitrate, copper nitrate trihydrate Công thức: Cu(NO3)2.3H2O Ngoại quan: tinh thể xanh Đóng gói: 25kg / bao Xuất xứ: Trung Quốc...

bán Dầu thông, bán tinh dầu thông, bán Pine oil

Tên hóa học: Dầu thông Tên khác: Tinh dầu thông, Yarmor Công thức: hỗn hợp Ngoại quan: chất lỏng vàng nhạt ...

bán Na2B4O7, bán sodium tetraborate pentahydrate, Borax pentahydrate 

Tên hóa học: Borax pentahydrate Công thức: Na2B4O7.5H2O Tên gọi khác: • Borates; borates, tetra, sodiumsalt, pentahydrate; borates, tetra, sodium salts; disodiumsalt, pentahydrate; boric acid, disodiumsalt,...