bán Cu(NO3)2, Đồng nitrat, Copper nitrate, Cupric nitrate

Liên hệ

Tên hóa học. Đồng nitrat
Tên khác: Copper nitrate, Copper(II) nitrate, Cupric nitrate, copper nitrate trihydrate
Công thức: Cu(NO3)2.3H2O
Ngoại quan: tinh thể xanh
Đóng gói: 25kg / bao
Xuất xứ: Trung Quốc
Ứng dụng: 
Nitrate Cupric được sử dụng như là chất xúc tác, chất oxy hóa, tác nhân hoạt hóa cho bột phát quang, vật liệu kháng quang.