+ Hóa Chất Dệt Nhuộm

axit cromic, Chromic Acid, Chromium trioxide, CrO3

Tên hóa học: axit cromic Tên khác: Chromic Acid, Cromic axit flake, Chromic anhydride, Chromium(VI) oxide, Chromium trioxide Công thức: CrO3 Ngoại quan: dạng vảy màu tím Đóng gói: 50kg/ thùng...

Naphthalene, băng phiến, Naphthaline, C10H8

Tên hóa học: Naphthalene Tên khác: Bicyclo[4.4.0]deca-1,3,5,7,9-pentene, Bicyclo[4.4.0]deca-1,3,5,7,9-pentene; Bicyclo[4.4.0]deca-2,4,6,8,10-pentene, White tar, Mothballs, Naphthalin, Moth flakes, Camphor tar, Tar camphor, Naphthaline, Antimite, Albocarbon Công thức: C10H8 Ngoại quan: dạng vẩy màu trắng Đóng gói:...

thuốc tím, kali permanganat, Potassium permanganate, KMnO4

Tên hoá chất: kali pemanganat, Potassium permanganate. Tên khác: Potassium permanganate, Chameleon mineral, Condy's crystals, Permanganate of potash, Hypermangan Công thức: KMnO4 Ngoại quan: Dạng hạt, tinh thể màu tím than, có ánh...

Magie oxit, Magnesium oxide, oxit magie, MgO

Tên hóa học: Magie oxit Tên khác: Magnesium oxide, oxit magie, Magnesia, Periclase Công thức: MgO Ngoại quan: dạng bột mầu trắng ...

Dầu paraffine, paraffine oil, dầu trắng, dầu paraphin

Dầu paraffine Tên gọi khác: dầu trắng, dầu prf, paraffine oil; white oil; petroleum; white mineral oil, light Trạng thái: • White oil là loại dầu khoáng sản ở dạng...

Kali dicromat, Potassium Dichromate, K2Cr2O7

Tên hóa học: kali dicromat Công thức: K2Cr2O7 Tên gọi khác: Potassium Dichromate, Potassium dichromate (VI); Potassium bichromate; Kaliumdichromat; Dicromato de potasio; Dichromate de potassium; Bichromate of potash; Dichromic acid, dipotassium salt; Ddipotassium...

Sodium formate, natri format, HCOONa

Tên sản phẩm: Sodium Format Tên công thức: HCOONa Tên khác: Sodium methanoate, formic acid, sodium salt, sodium hydrocarbon dioxide Quy cách: 25Kg/bao Xuất Xứ: China Ngoại quan: dạng hạt màu trắng, tan...

natri cacbonat, sodium carbonate, soda ash light, Na2CO3

Tên hóa học: natri cacbonat Công thức: Na2CO3 Tên thường gọi: Soda; Soda ash; Washing soda; sodium carbonate, Natron Ngoại quan: dạng bột hoặc...

Natri hydrosunphit, tẩy đường, Sodium hydrosulphite, Na2S2O4

Tên sản phẩm: Sodium hydrosulphite, Tẩy đường Tên gọi khác: Natri đithionit, natri hiđrosunfit, D-Ox, Hydrolin, Reductone, Natri hiđrosunfite, Natri sunfoxilat, Sunfoxilat, Vatrolite, Virtex L. Sodium hydrosulfite, Sodium sulfoxylate Công Thức: Na2S2O4. Ngoại...

natri hydroxit, sodium hydroxide, Caustic soda flakes, xút vẩy NaOH

Tên hoá chất: Natri hydroxit Tên gọi khác: Caustic soda; Sodium hydrate; soda lye; Lye; White Caustic; Caustic Flake; Hydroxyde De Sodium; Natriumhydroxid; Natriumhydroxyde; Sodio Công thức hoá học: NaOH Ngoại quan: dạng...

xút vẩy trung quốc, Caustic soda flakes, bán xút vẩy , bán NaOH

Tên hoá chất: Natri hydroxit Tên gọi khác: Caustic soda; Sodium hydrate; soda lye; Lye; White Caustic; Caustic Flake; Hydroxyde De Sodium; Natriumhydroxid; Natriumhydroxyde; Sodio Công thức hoá học: NaOH Ngoại quan: dạng...

xút vẩy ấn độ, Caustic soda flakes, bán xút vẩy ấn độ, NaOH

Tên hoá chất: Natri hydroxit Tên gọi khác: Caustic soda; Sodium hydrate; soda lye; Lye; White Caustic; Caustic Flake; Hydroxyde De Sodium; Natriumhydroxid; Natriumhydroxyde; Sodio Công thức hoá học: NaOH Ngoại quan: dạng...