Chì nitrat, Lead nitrate, Pb(NO3)2

Liên hệ

Tên hóa chất: Chì nitrat, Lead Nitrate
Công thức: Pb( NO3) 2
Ngoại quan: Tinh thể màu trắng
xuất xứ: Trung Quốc
ứng dụng:
Chì nitrat được sử dụng trong ngành khai khoáng, tuyển nổi quặng.
Chì nitrat được sử dụng trong ngành y tế.
Chì nitrat là chât thuốc nhuộm màu, thuộc da.
Ngoài ra Chì nitrat còn được sử dụng là thuốc thử, làm pháo hoa.