Chì axetat, Lead acetate, chì trắng, Pb(CH3COO)2

Liên hệ

Tên hóa học: Chì axetat
Tên khác: Lead(II) ethanoate, Plumbous acetate, Salt of Saturn, Sugar of Lead, Lead diacetate, Lead acetate
Công thức: Pb(CH3COO)2
Ngoại quan: tinh thể trắng 
Đóng gói: 25 kg/ bao
Xuất xứ:  Trung Quốc
Ứng dụng 
- Làm chất tạo màu trong thuốc nhuộm tóc, công nghiệp dệt, khai khoáng.
- Gặp nhiệt tạo axit axetic, CO, và khói độc từ PbO nên có ứng dụng trong phòng cháy chữa cháy.
-Làm chất làm khô trong sơn, màu vẽ, vecni.