bán Gibberellic acid, Gibberellin A3, GA3, C19H22O6

Liên hệ

Tên hóa học: Gibberellic acid

Tên khác: Gibberellin A3, GA, and GA3, (3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7, 12-dihydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid

Công thức : C19H22O6

ngoại quan: dạng bột mầu trắng

Đóng gói: 1kg/ lọ

Xuất xứ: Trung Quốc

Ứng dụng:

Tăng năng suất cây trồng thực vật.

Kích hoạt tính năng quang hợp lớn hơn và sự trao đổi chất thực vật

Cho phép sản xuất của lá lớn hơn, và hệ thống rễ lớn hơn

Tăng trưởng của tế bào thân, lá và rễ

Được sử dụng để sản xuất kéo dài bắt nguồn trong cây trồng làm cây trồng có tiêu chuẩn và một nửa tiêu chuẩn.

Có thể được sử dụng để làm tăng chiều dài gốc trong một số cây hoa được trồng cho thương mại hoa.

Tăng kích thước hoa

Cải thiện thành và phát triển của cây con được sản xuất từ hom, hạt hoặc phích cắm.

Được sử dụng để giúp cây bị thiếu dinh dưỡng và tăng trưởng.