bán Naphthalene, băng phiến, Naphthaline, bán C10H8

Liên hệ

Tên hóa học: Naphthalene
Tên khác: Bicyclo[4.4.0]deca-1,3,5,7,9-pentene, Bicyclo[4.4.0]deca-1,3,5,7,9-pentene; Bicyclo[4.4.0]deca-2,4,6,8,10-pentene, White tar, Mothballs, Naphthalin, Moth flakes, Camphor tar, Tar camphor, Naphthaline, Antimite, Albocarbon
Công thức: C10H8
Ngoại quan: dạng vẩy màu trắng
Đóng gói: 25 – 50 kg/ bao
Xuất xứ: Tây ban nha, việt nam
Ứng dụng:
Naphthalene Là chất trung gian để sản xuất các hợp chất khác như: beta - hydroxynaphthalene, phthalic anhydride, naphthalene tinh khiết
Thuốc nhuộm trung gian và nhựa tổng hợp
C10H8 được sử dụng trong sản xuất phthalic anhydride và phụ gia bê tông, làm thuốc trong ngành chăn nuôi gia súc