bán NaHS, Sodium hydrosulfide, Natri hidrosunfua, Sodium bisulfide

Liên hệ

Tên hóa học: Natri hidrosunfua, Sodium hydrosulfide

Tên khác: Natri bisulfua, Natri sulfhiđrat, Natri hiđro sulfua, Sodium Hydrosulhide, Sodium bisulfide, Sodium sulfhydrate, Sodium hydrogen sulfide

Công thức: NaHS

Đóng gói: 25kg/ bao

Ngoại quan: chất rắn màu trắng nhạt, chảy rữa

Xuất xứ: Trung Quốc

ứng dụng:

         NaHS Ứng dụng chính của nó là trong sản xuất giấy như là một hoá chất cung cấp lưu huỳnh cho quy trình kraft, Natri hidrosunfua được ứng dụng trong tuyển nổi trong các mỏ đồng nơi nó được dùng để hoạt hoá các oxit khoáng vật, và NaHS được sử dụng trong công nghiệp da để loại bỏ lông ra khỏi da sống.