bán NH4HF2, bán Amoni biflorua, bán ammonium bifluoride

Liên hệ

Tên hoá chất: Amoni biflorua, ammonium bifluoride
Tên khác: amoni axit florua, ABF, ammonium acid fluoride, Ammonium hydrogen fluoride
Công thức hoá học: NH4HF2
Ngoại quan: tinh thể màu trắng
Đóng gói: 25kg/ bao
Xuất xứ: Trung Quốc
Ứng dụng:
Các bifluoride amoni kết quả được chuyển đổi sang bifluoride natri, nhiệt phân hủy để phát hành HF.
Hóa chất ngành xi mạ
Ăn mòn, làm mờ gươg kính
Được dùng để phá cáu cặn nồi hơi