bán Sodium diethyldithiocarbamate, bán natri diethyl dithio cacbamate

Liên hệ

Tên hóa học: natri diethyldithiocarbamate trihydrat

Tên khác: Sodium diethyldithiocarbamate,sodium (diethylcarbamothioyl)sulfanide, carbamicacid, diethyldithio-, sodiumsalt, trihydrat; diethyldithiocarbamatesodiumtrihydrate; diethyldithiokarbamansodnytrihydrat; dithiocarbtrihydrate; sodiumdiethyldithiocarbamatre; natri diethyldithiocarbamate trihydrat; natri diethyldithiocarbamate 3h2o; natri n, n'- diethyldithiocarbamate trihydrat

Công thức: C5H10NS2Na, (C2H5)2NCSSNa.3H2O

Ngoại quan: tinh thể màu trắng, hoặc trắng hơi nâu

Đóng gói: 40 kg/ bao, 160kg/ phuy

Xuất xứ: Trung Quốc

Ứng dụng:

natri diethyldithiocarbamate được dùng trong tuyển nổi để thu kim loại đồng, chì, antimonite và các khoáng chất sulfide hiệu quả tốt hơn với xanthate và dithiophosphate.  trong môi trường kiềm thì (C2H5)2NCSSNa thì có thể cải thiện việc tách tuyển nổi hiệu ứng giữa chì và kẽm với ít hoặc không có bất kỳ xyanua.

Sản phẩm cũng có thể được sử dụng cho kim loại nấu chảy lọc cũng có thể được sử dụng trong ngành công nghiệp cao su promoter.