bán Zn(CN)2, Kẽm xyanua, Zinc cyanide

Liên hệ

Tên hóa học: Kẽm xyanua, Zinc cyanide

Công thức: Zn(CN)2

Ngoại quan: tinh thể màu trắng

Đóng gói: 15kg/ thùng

Xuất xứ: Hàn Quốc

Ứng dụng:

Kẽm xyanua là hợp chất vô cơ với công thức Zn(CN)2. Nó là một chất rắn màu trắng.

Ứng dụng chính của Zn(CN)2 là cho mạ điện kẽm từ dung dịch nước có chứa thêm xyanua.

Trong tổng hợp hữu cơ: Zn(CN)2 được sử dụng như một chất xúc tác cho cyanosilylation của andehit và xeton.

Kẽm xyanua cũng được sử dụng để giới thiệu nhóm formyl trong tổng hợp hữu cơ. 2-hydroxy-1-nafthaldehyde đã được chuẩn bị từ 2-naphthol, kẽm cyanide, và khan hydro clorua.