bán Zinc nitrate, kẽm nitrate, Zn(NO3)2.6H2O

Liên hệ

Tên hóa học: Zinc nitrate, kẽm nitrate
Tên khác: Zinc nitrate hexahydrate, ZINC NITRATE-6-HYDRATE PURE; ZINC NITRATE HEXAHYDRATE, CRYSTALLIZED;
ZINC NITRATE HEXAHYDRATE REAGENT GRADE&; Zinc NitrateAr; Zinc Nitrate CrystalReagent; Zinc Nitrate (Hexahydrate)Purified; Zinc NitrateGr(Hexahydrate); Zinc nitrate hexahydrate
Công thức: Zn(NO3)2.6H2O
Ngoại quan: tinh thể mầu trắng.
Đóng gói: 25kg/ thùng.
Xuất xứ: Trung Quốc.
Ứng dụng:
Kẽm nitrat được sử dụng chủ yếu trong quá trình mạ điện và điều chế chất photphorin hóa cho sắt thép.
Zinc nitrate vẫn được ứng dụng làm chất nhuộm màu, chất xúc tác xử lý axit trong công nghiệp dược phẩm, chất tạo gel cho nhũ tương và chất xúc tác.
Zn(NO3)2 còn dùng làm chất đông tụ cao su, chất xúc tác chế biến nhựa, chất kết dính cho in ấn, v.v.