niken clorua, Nickel Chloride, Nickelous chloride, NiCl2

Liên hệ

Tên hóa học: niken clorua, Nickel Chloride

Công thức: NiCl2

Tên khác: Nickelous chloride, nickel(II) salt of hydrochloric acid

Đóng gói: 25kg/bao

Xuất xứ: Zenith (Taiwan)

Ứng dụng:

Nickel(II) chloride (hoặc Nickel Chlorua) có công thức là NiCl2. Ở dạng ngậm nước nó là tinh thể màu xanh lá cây (NiCl2.6H2O).

Ứng dụng:

Nickel chloride được ứng dụng trong xi mạ để mạ Nickel vào các kim loại khác.

NiCl2 và các hydrate của nó còn được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ.