bán CuCN, đồng cyanide, Cuprous cyanide, Copper(I) cyanide

Liên hệ

Tên hóa học: Đồng (I) xyanua

Tên khác: Copper cyanide, đồng xyanua, Cuprous cyanide, cupricin, Copper(I) cyanide

Công thức: CuCN

Ngoại quan: tinh thể màu trắng

Đóng gói: 15kg/thùng

Xuất xứ: Hàn Quốc

Ứng dụng:

Cuprous cyanide được sử dụng cho mạ điện đồng.

Đồng (I) xyanua là một hợp chất vô cơ với công thức CuCN. là chất rắn trắng xuất hiện ở hai dạng thù hình; mẫu không tinh khiết có thể có màu xanh do sự hiện diện của Cu (II) các tạp chất. Các hợp chất rất hữu ích như một chất xúc tác, trong mạ đồng, và làm thuốc thử trong việc chuẩn bị nitriles.