bán NH4HCO3, bán bột nở amoni bicacbonat, Ammonium bicarbonate

Liên hệ

Tên hóa học: Ammonium bicarbonate

Tên khác: Ammonium hydrogen carbonate, Bicarbonate of ammonia, ammonium hydrogen carbonate, hartshorn, AmBic, powdered baking ammonia, Baking soda

Công thức: NH4HCO3

Ngoại quan: tinh thể màu trắng

Đóng gói: 25 kg/ bao

Xuất xứ: Trung Quốc

Ứng dụng:

Ammonium bicarbonate sử dụng làm phụ gia thực phẩm

NH4HCO3 Được sủ dụng trong ngành công nghiệp điện tử và là nguyên liệu quan trọng trong ngành đất hiếm.

Nó cũng được sử dụng để đệm các dung dịch cho độ pH kiềm hơi trong quá trình tinh chế hóa học.

Hợp chất này được sử dụng như một thành phần trong sản xuất các hợp chất chữa cháy, dược phẩm, thuốc nhuộm, chất màu, và nó cũng là một phân bón cơ bản là một nguồn amoniac. Amoni bicacbonat vẫn còn được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp nhựa và cao su, trong sản xuất gốm sứ, da thuộc da crom và để tổng hợp các chất xúc tác.