axit sunphamic, Axit sulphamic, sulfamic acid, H2NSO3H

Liên hệ

Tên hóa học: Sulfamic Acid

Tên khác: Axit sulphamic, amidosulfonic axit, axit sunphamic

Công thức: H2NSO3H

Xuất hiện: Tinh thể trắng, Bột

Nơi xuất xứ: Trung Quốc

ứng dụng:

Axit sulphamic làm sạch các bộ phận kim loại, có được đi ôxi hóa bề mặt. Hơi ăn mòn kim loại, flush lò hơi, vi khuẩn trong nước Khử trùng, tẩy trắng xơ, gỗ và giấy, cháy kháng bông xơ, đại lý củng cố nhựa, nguyên vật liệu cho thuốc bảo vệ thực vật trung gian, sản xuất các hợp chất khác từ Acid Sulfamic